+1-800-997-1228
EB-5 BASISPRINCIPES

EB-5 en Effecten

EB-5 en Effecten

Regionale centra en eigenaars van projecten moeten zich houden aan het Amerikaanse effectenrecht. Effecten worden algemeen gedefinieerd door de Amerikaanse Effectenwet van 1933 en omvatten beleggingscontracten, nota's, aandelen, obligaties en investeringen in eender welk programma met rechtstreekse deelname. Alle effecten moeten worden geregistreerd bij de Amerikaanse Effecten en Uitwisselingscommissie (Securities and Exchange Commission of kort SEC). De effectenwetgeving die de SEC afdwingt is ontworpen om investeerders te beschermen tegen ondeskundige of oneerlijke effectenverkopers. Omdat EB-5 aanvragers investeringscontracten aangaan met EB-5 projecten kunnen hun investeringen worden gezien als effecten.

EB-5 Effecten Vrijstellingen

eb-5 visa sec regulations Alle effecten moeten worden geregistreerd bij de Amerikaanse Effecten en Uitwisselingscommissie (SEC). Deze registratieprocedure is echter extreem ingewikkeld en lastig. Effectenregistratie kost investeerders tijd en geld en vereist het indienen van gedetailleerde informatie. Voldoen aan de SEC effectenverordeningen kan zelfs zo lang duren dat het investeerders weerhoudt om te voldoen aan alle EB-5 vereisten binnen de door USCIS opgelegde termijn. De EB-5 effecten kunnen ook onderhevig zijn aan statelijke wetgeving die zeer duur kan zijn om aan te voldoen.

Bepaalde EB-5 investeerders kunnen echter in aanmerking komen voor een vrijstelling zodat de investering kan worden gemaakt zonder SEC-effectenregistratie. Verordening D kan EB-5 investeringen van de vereiste SEC- registratie vrijstellen. Investeerders moeten voldoen aan een aantal criteria om te kwalificeren voor deze vrijstelling voorzien in SEC Verordening D. EB-5 aanvragers moeten geaccrediteerde investeerders zijn om in aanmerking te komen voor de vrijstelling. Een geaccrediteerde investeerder kan een persoon zijn met een nieuwe vermogen dat $ 1.000.000 dollar overschrijdt. Een geaccrediteerde investeerder kan ook een persoon zijn wiens inkomen $ 200.000 overschreed in elk van de voorafgaande twee jaren indien ongehuwd of met een inkomen boven $ 300.000 in elk van de voorgaande twee jaren indien gehuwd.

EB-5 Aanbiedingen en Effecten

De EB-5 investeringen die worden vrijgesteld uit hoofde van verordening D kunnen niet worden doorverkocht. Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van verordening D, kunnen EB-5 regionale centra of projecteigenaren effecten niet algemeen publiceren of aanbieden. De SEC wil dergelijke regulering afdwingen ter bescherming van de EB-5 aanvragers t.o.v. frauduleuze of misleidende informatie. De precieze schaal waarop voor EB-5 aanbiedingen kunnen worden gemaakt is niet expliciet verduidelijkt door de SEC. EB-5 advertenties kunnen worden uitgebracht als er geen verwijzingen worden gemaakt naar specifieke investeringsinformatie. Meer gerichte aanbiedingen mogen ook worden gemaakt als er voorkennis bestaat dat de potentiële EB-5 aanvragers in feite geaccrediteerde investeerders zijn.

EB-5 Effectenmakelaars

Zoals gedefinieerd door de Effecten en Uitwisselingwet van 1934, zijn effectenmakelaars bedrijven, personen of andere organisaties die zich met de handel in effecten bezighouden. Effectenmakelaars moeten geaccrediteerd zijn bij de SEC en statelijke effectenregulatoren. Migratieagenten, Regionale Centra, adverteerders en anderen kunnen worden aangewezen als effectenmakelaars door de SEC als gevolg van hun deelname aan het EB-5 programma. Meer in het bijzonder kan een effectenmakelaarrelatie ontstaan wanneer EB-5 projecten in onderhandelingen zijn met investeerders of wanneer derden EB-5 projecten in contact brengen met met investeerders.

Strengere SEC regelgeving en zelfs civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid kunnen worden opgelegd aan personen die een effectenmakelaarrelatie aangaan zonder correcte accreditatie. SEC regulering van de effectenmakelaarrelaties kan niet worden afgedwongen als de onderhandelingen plaats vonden in het buitenland, buiten de Amerikaanse jurisdictie. Het is van cruciaal belang dat alle partijen die betrokken zijn bij het EB-5 proces zich terdege bewust zijn van alle relevante voorschriften van de SEC en er ook naar handelen.

Voeg uw commentaar toe

Gebruik een Facebook rekening om een commentaar, onderwerp naar van Facebook toe te voegen de Termijnen van Dienst En Privacy Beleid. Uw Facebook naam, Foto & Andere persoonlijke informatie u maakt publiek op Facebook zal met uw commentaar verschijnen.